Organigramă

 

Primar: Molnár Tibor (biroul nr. 1)

Bözödi Mária consilier personal

 

Viceprimar: Sándor Lajos (biroul nr. 2)

 

Secretariat: Konrád Ilona (biroul nr. 4)

Tel/Fax: +4 0266 246 634, +4 0266 246 635, +4 0266 246 636

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar:  Ülkei Jolán Erika (biroul nr. 4)

Lőrincz Hunor consilier juridic

 

Administrator public: Berde Zoltán (biroul nr. 8)

 

 

Birouri şi compartimente:

 

Birou juridic şi administraţie publică (biroul nr. 5)

Tankó Ibolya

 

Birou urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului (biroul nr. 6)

Simó Árpád arhitect şef, Sándor Lajos, Szondi Erika

 

Birou de asistenţă economică şi control (biroul nr. 6)

Szikszai Lajos

 

Birou informatică (biroul nr. 7)

Mihály Attila

 

Birou asistenţă socială şi autoritate tutelară (biroul nr. 10)

Ambrus Ildikó, Tankó Emilia

 

Birou de protecţie civilă, achiziţii publice, managementul proiectelor (biroul nr. 12)

Pető Csaba, Márton Ferenc

 

Compartiment fond funciar, registru agricol (biroul nr. 13)

Miklós Domokos, Simó Zoltán

 

Birou de stare civilă (biroul nr. 15)

Tankó Ibolya

 

Evidenţa persoanelor (biroul nr. 16-17)

György Izolda, Szeles Tünde

Tel: +4 0266 246 600

 

Birou impozite şi taxe locale (biroul nr. 18)

Konrád Melinda, Veres Izolda

 

Caserie (biroul nr. 18)

Balázs Csilla, Katona Éva

 

Birou contabilitate (biroul nr. 19)

Bíró Veronika şef birou, Molnár Rita

 

Birou persoane umane (biroul nr. 20)

Sándor Enikő, Stélik Melinda

 

ORGANIGRAMĂ

Véletlenszerű Kép

site_012.jpg