Értesítjük a lakosságot, hogy a helyi adókat és illetékeket két részben lehet kifizetni:március 31-ig és szeptember 30-ig. Az 50,00 lejnél kisebb adónem az első határidő végéig teljes egészében törlesztendő.

Azon személyek akik egész évi adójukat kifizetik március 31- ig , fizikai személyek 10%-os, jogi személyek 5%-os kedvezményben részesülnek. Akik március 31-ig nem fizetik be az első félévi adójukat, április 1-től tartozásaikra havi 1%-os kamatot alkalmazunk.

Garázs hiányában az autótulajdonosoknak parkolási dijat kell fizetni, ami kiskocsiknál 37,00 lej/autó/év, nagykocsiknál 73,00 lej/autó/év.

Minden hónap utolsó napján a pénztár 10 óráig szolgálja ki az ügyfeleit!

Köszönjük szíves megértésüket!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Véletlenszerű Kép

site_015.jpg