Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 14 septembrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 538 din 9 septembrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/370/S/04.09.2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local ANDRÁS Attila, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

 

2. Proiect de hotărâre nr. 139/376/S/04.09.2015 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie, referent, clasa III, grad profesional superior, într-o funcţie publică de nivel superior, respectiv în funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

3. Proiectul de hotărâre nr. 139/367/S/01.09.2015 pentru aprobarea deplasării unei delegaţii a Oraşului Vlăhiţa la Conferinţa şi Expoziţia Anuală de Energie Regenerabilă Chineză în Oraşul Wuxi din Republica Populară Chineză

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

4. Proiectul de hotărâre nr. 139/385/S/04.09.2015 privind aprobarea achiziţiei unui teren corespunzător pentru realizarea construcţiilor aferentă Staţiei de tratare cu suprafaţa care include zonele de protecţie sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita", a documentaţiei de achiziţie aferentă şi desemnarea comisiei de negociere

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 139/373/S/04.09.2015 privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2015, cultelor religioase din Oraşul Vlăhiţa pentru executarea / continuarea unor lucrări

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 139/379/S/04.09.2015 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2015

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

7. Proiect de hotărâre nr. 139/382/S/04.09.2015 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita – Hargita megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

 

8. Proiect de hotărâre nr. 139/387/S/09.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare zona Délő" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

 

9. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,            Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                            VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg