Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 5 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 555 din 5 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/433/S/22.09.2015 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa

Iniţator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 139/376/S/04.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Renovare acoperiş Primărie Oraş Vlăhiţa"

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

 

3. Proiectul de hotărâre nr. 139/367/S/01.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. de teren de joacă pentru copii – pe zone de locuit"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

4. Proiectul de hotărâre nr. 139/385/S/04.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare bucătărie la Centrul de Sănătate" în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,
RUS Sándor

Primarul Oraşului Vlăhiţa,             Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_015.jpg