Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 12 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 590 din 9 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiectul de hotărâre nr. 139/415/S/16.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. de teren de joacă pentru copii – pe zone de locuit"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

2. Altele

Véletlenszerű Kép

site_008.jpg