Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 30 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 594 din 27 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/463/S/27.10.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

2. Proiect de hotărâre nr. 139/464/S/27.10.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

3. Proiect de hotărâre nr. 139/467/S/27.10.2015 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

4. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,           Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                               VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg