Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 1 februarie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 29 ianuarie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/9/S/29.01.2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015.

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/12/S/29.01.2016 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 - 2019

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Altele

 

Primarul Oraşului Vlăhiţa,              Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                 VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_013.jpg