Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 29 februarie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 103 din 25 februarie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/43/S/25.02.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/46/S/25.02.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Proiect de hotărâre nr. 198/22/S/16.02.2016 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, prin înființarea unor posturi corespunzătoare funcțiilor contractuale.

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

4. Proiect de hotărâre nr. 198/49/S/25.02.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 198/25/S/16.02.2016 privind aprobarea co-finanțării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020".

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 198/28/S/16.02.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

7. Proiect de hotărâre nr. 198/31/S/17.02.2016 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Vlăhiţa până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

8. Proiect de hotărâre nr. 198/34/S/17.02.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a așezămintelor culturale din Orașul Vlăhița

Inițiator: Viceprimarul Orașului Vlăhița
MOLNÁR Tibor

 

9. Proiect de hotărâre nr. 198/37/S/17.02.2016 referitor la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12/2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

10. Proiect de hotărâre nr. 198/40/S/17.02.2016 privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

11. Altele

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg