Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 31 martie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 159 din 25 martie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/80/S/16.03.2016 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al localităţii componente Băile Homorod până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/85/S/23.03.2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute şi de acces pentru exploatarea unor capacităţi energetice

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Proiect de hotărâre nr. 198/77/S/16.03.2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute şi de acces pentru exploatarea unor capacităţi energetice

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

4. Proiect de hotărâre nr. 198/94/S/25.03.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 198/97/S/25.02.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 198/49/S/25.02.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

7. Proiect de hotărâre nr. 198/91/S/23.03.2016 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

8. Proiect de hotărâre nr. 198/88/S/23.03.2016 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

9. Proiect de hotărâre nr. 198/100/S/25.03.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

10. Proiect de hotărâre nr. 198/103/S/25.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al Oraşului Vlăhiţa

Iniţiator: Viceprimarul Oraşului Vlăhiţa
MOLNÁR Tibor

 

11. Altele

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg