Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 28 aprilie 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 234 din 22 aprilie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/147/S/22.04.2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 15/2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/148/S/22.04.2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 16/2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2016

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

 

3. Proiect de hotărâre nr. 198/149/S/22.04.2016 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa"

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

 

4. Proiect de hotărâre nr. 198/94/S/25.03.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 198/97/S/25.02.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 198/49/S/25.02.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

7. Proiect de hotărâre nr. 198/132/S/19.04.2016 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2016

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

8. Proiect de hotărâre nr. 198/135/S/19.04.2016 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2015
Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

9. Proiect de hotărâre nr. 198/129/S/19.04.2016 privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în Orașul Vlăhița

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

10. Proiect de hotărâre nr. 198/144/S/20.04.2016 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilă a Orașului Vlăhița, județul Harghita pentru perioada 2014-2020

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița
RUS Sándor

 

11. Proiect de hotărâre nr. 198/141/S/20.04.2016 privind aprobarea Actualizare Plan de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

12. Proiect de hotărâre nr. 198/138/S/20.04.2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute şi de acces pentru exploatarea unor capacităţi energetice

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

13. Proiect de hotărâre nr. 198/91/S/23.03.2016 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

14. Proiect de hotărâre nr. 198/88/S/23.03.2016 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

15. Proiect de hotărâre nr. 198/100/S/25.03.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

16. Altele

 

Primarul Oraşului Vlăhiţa,               Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                 VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg