Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 3 mai 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 237 din 29 aprilie 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 198/155/S/29.04.2016 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1/2016 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/158/S/29.04.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,               Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                  VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg