Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 26 mai 2016 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 317 din 20 mai 2016 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 198/168/S/19.05.2016 pentru actualizarea principalelor indicatori tehnico-economici ai proiectului CL9 – Proiectare şi execuţie de branşamente şi racorduri în aria de operare S.c. Harviz S.A.", aprobate, conform devizului general întocmit la faza de proiectare prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21/2015 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la proiectul „Branşamente, racorduri şi extindere reţea de canalizare în aria de operare S.c. Harviz S.A.", precum şi a Studiului de fezabilitate, principalilor indicatori tehnico-economici şi a co-finanţării acestui proiect

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

2. Proiect de hotărâre nr. 198/171/S/20.05.2016 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiilre tineri în regim de închiriere pe anul 2016 construite în Oraşul Vlăhiţa

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

3. Proiect de hotărâre nr. 198/177/S/20.05.2016 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa aprobat pentru anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

4. Proiect de hotărâre nr. 198/174/S/20.05.2016 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru construirea de garaje şi a documentaţiilor de atribuire.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

5. Proiect de hotărâre nr. 198/188/S/24.05.2016 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pe anul 2016.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

6. Proiect de hotărâre nr. 198/191/S/24.05.2016 privind convocarea unei adunări a proprietarilor de terenuri pentru revocarea reprezentanților proprietarilor și desemnarea noilor reprezentanți în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Vlăhița.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

 

7. Altele.

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_003.jpg