Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 15 februarie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 105 din 9 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

 

  • Proiect de hotărâre nr. 220/38/S/09.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

  • Proiect de hotărâre nr. 220/41/S/09.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021

 Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

  • Altele

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_004.jpg