Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 28 februarie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 108 din 23 februarie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

 

 1) Proiectul de hotărâre nr. 220/66/S/23.02.2018 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere pe anul 2018, construite în Oraşul Vlăhiţa.

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

2) Proiect de hotărâre nr. 220/64/S/23.02.2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

3) Proiect de hotărâre nr. 220/62/S/23.02.2018 privind aprobarea participării Orașului Vlăhița la Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpuri a sistemului cu Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea clădirilor Şcolii gimnaziale „Mártonffi János” Vlăhiţa

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

4) Proiect de hotărâre nr. 220/68/S/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal potrivit proiectului nr. 1348/2017 elaborat de S.c. Arhitectura S.r.l., Miercurea-Ciuc

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

5) Proiect de hotărâre nr. 220/70/S/23.02.2018 privind darea în administrarea Liceului tehnologic „Gábor Áron”, Vlăhiţa, a unui imobil construcţie şi teren aferent aflate în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa

Iniţiator:

Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

6) Altele

 

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg