Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 29 martie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 154 din 23 martie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 

Ordinea de zi - proiect

   

1)  Aprobarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din datele de 28 noiembrie 2017, 20 decembrie 2017, 31 ianuarie 2018, 15 februarie 2018 şi 28 februarie 2018.

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

 

2)  Proiect de hotărâre nr. 220/92/S/23.03.2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru anul 2018.

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

3)  Proiect de hotărâre nr. 220/95/S/23.03.2018 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2018

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

4)  Proiect de hotărâre nr. 220/98/S/23.03.2018 pentru aprobarea asocierii Oraşului Vlăhiţa cu Judeţul Harghita în vederea realizării în comun a unui sistem de supraveghere video pe Drumul judeţean DJ 132

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

5) Proiect de hotărâre nr. 220/101/S/23.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,

MOLNÁR Tibor

 

6) Altele

 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_009.jpg