Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din 26 aprilie 2018 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 191 din 20 aprilie 2018 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 Ordinea de zi - proiect

  1) Aprobarea procesului-verbal întocmit cu ocazia şedinţei ordinare Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din data de 29 martie 2018.

Prezintă:
Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
VENCZEL Attila

2) Proiect de hotărâre nr. 220/148/S/18.04.2018 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2017.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

3) Proiect de hotărâre nr. 220/151/S/18.04.2018 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2018.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

4) Proiect de hotărâre nr. 220/135/S/11.04.2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

5) Proiect de hotărâre nr. 220/132/S/11.04.2018 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

6) Proiect de hotărâre nr. 220/139/S/18.04.2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

7) Proiect de hotărâre nr. 220/142/S/18.04.2018 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

8) Proiect de hotărâre nr. 220/145/S/18.04.2018 privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

9) Proiect de hotărâre nr. 220/157/S/19.04.2018 referitor la organizarea evenimentului cultural al Festivalului Folcloric ediția a 43.-a „Serbarea Narciselor” în Oraşul Vlăhiţa.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

 

10)  Proiect de hotărâre nr. 220/160/S/19.04.2018 referitor la organizarea evenimentului cultural „Ziua vârstnicilor”.

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

 

11)  Proiect de hotărâre nr. 220/154/S/18.04.2018 privind aprobarea de extindere a activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Vlăhiţa

Iniţiator:
Primarul Oraşului Vlăhiţa,
MOLNÁR Tibor

 

12)  Altele

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_004.jpg