TAXE ŞI IMPOZITE 2020

 Taxele şi impozitele locale pentru anul 2020 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 45/2019 sunt următoarele:

a.) impozitul/taxa pe clădiri
b.) impozitul/taxa pe teren
c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
f.) impozitul pe spectacole
g.) impozitul pentru alimentaţie publică
h.) taxele speciale
i.) alte taxe locale
j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
- pentru semestrul I este : 31 martie
- pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2020

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
  • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
  • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989

 

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

Vlăhiţa,

Anul

2019

lei/ha

2020

lei/ha

A

7.199

7.530

B

4.892

5.117

C

2.324

2.431

D

1.353

1.415

Zona în cadrul localităţii

Minele Lueta, Băile Homorod

Anul

2019

lei/ha

2020

lei/ha

A

782

818

 

Vlăhiţa este oraş de rangul III, Minele Lueta şi Homorod care sunt localităţi componente ale oraşului Vlăhiţa sunt de rangul V.

 

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Teren arabil

96

72

66

51

2.

Păşune

72

66

51

45

3.

Fâneaţă

72

66

51

45

4.

Vie

159

120

96

66

5.

Livadă

183

159

120

96

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

96

72

66

51

 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA (LEI/HA)

 

Anul

2018

1.

Teren de construcţii

93

2.

Arabil

156

3.

Păşune

84

4.

Fâneaţă

84

5.

Vie

174

6.

Livada

174

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

45

8.

Teren cu amenajări piscicole

99

 

Impozit pe mijloace de transport

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate

Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv

10

Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm3

12

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

23

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

90

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

181

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

364

Autobuze, autocare, microbuze

30

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.

38

Tractoare înmatriculate

23

Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată

63 lei/an

 

 

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite – 2020 HCL 45/2019

Taxe şi impozite – 2020 Anexe

 

 

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg