Autoritatea contractantă: Orașul Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, Vlăhița, judeţul Harghita, telefon 0266246634, fax 0266246635, email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Primăria orașului Vlăhița, jud. Harghita invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, sa depună oferta in scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile cultura, sport pe anul 2016 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Primăria orașului Vlăhița.

2. Sursa de finanţare a contractului: bugetul local

3. Durata proiectelor : septembrie - decembrie 2016

4. Bugetul aprobat pentru proiecte: 50.000 lei

5. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul: http://www.primariavlahita.ro si va fi afisata la sediul instituției.

6. Informaţii si clarificări cu privire la documente: Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul orașului Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, judeţul Harghita

7. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.08.2016 ora 13

8. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect secretariatul primăriei orașului Vlăhița, str. Turnătorilor, nr.20, judeţul Harghita

9. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 22.08.2016 ora 14, sediul Primăriei orașului Vlăhița.

10. Selecția și evaluarea proiectelor in vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 22.08 – 24.08.2016.

 

Formulare Regulament

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg