ORAȘUL VLĂHIȚA  cu sediul în Vlăhița, strada Turnătorilor, nr.20, jud. Harghita, titular al proiectului “DEZVOLTAREA ZONEI DE AGREMENT LA BĂILE HOMOROD, ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protectia Mediului Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), din data de 17.03.2020, pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Vlăhița, localitatea Băile Homorod, nr.23, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Véletlenszerű Kép

site_017.jpg