2015-ős ÉVBEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

Szám

Szentegyháza város helyi tanácsának határozata és az elfogadás időpontja

1.

- Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 1/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat

2.

- A Gábor Áron Szakközépiskola vezetőtanácsában történő Szentegyháza város helyi tanácsának képviselőinek kinevezéséről szóló 2/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

3.

- A Mártonffi János általános iskola vezetőtanácsában történő Szentegyháza város helyi tanácsának képviselőinek kinevezéséről szóló 3/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

4.

- A 1199/2014-es sz. Polgármesteri Rendelkezés alapján kivitelezett, 2014-es évre vonatkozó költségvetési módosítások érvényesítéséről szóló 4/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

5.

- Egyes közterületek feletti bérmentes használati jog Hargita megye tanácsa részére történő odaítéléséről szóló 5/2015.01.29-es sz. helyi tanács határozat.

6.

A 2014-es költségvetés végrehajtása során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról szóló 6/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

7.

A Múzeum- és más utcák felújításáról szóló projekt technikai-gazdasági tanulmányának és mutatóinak jóváhagyásáról szóló 7/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

8.

A Tavasz utca felújítására vonatkozó technikai- és gazdasági- tervek valamint mutatók elfogadásáról szóló 55/2014-es sz. határozat módosításáról szóló 8/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

9.

A 2015-ös évre vonatkozó helyi költségvetés elfogadásáról szóló 9/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

Módosítva a 13/2015 HTH

10.

A Tavasz utca felújításáról szóló projekt önrészének jóváhagyásáról szóló 57/2014-es sz. határozat módosításáról szóló 10/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

11.

A Múzeum- és más utcák felújításáról szóló projekt önrészének jóváhagyásáról szóló 11/2015.02.16-os sz. helyi tanács határozat.

12.

Egy család-orvosi rendelésre szánt helység térítésmentes használatba adásáról szóló 12/2015.03.03-as sz. helyi tanács határozat

Jegyzői törvényességi kifogás

13.

A 2015. évi helyi költségvetés elfogadásáról szóló 2015. évi 9-es sz. határozat kiegészítésére vonatkozó 13/2015.03.12-es sz. helyi tanács határozat

Módosítja a 9/2015 HTH-t

14.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 14/2015.04.29-ös sz. helyi tanács határozat

15.

A Mártonffi János általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 15/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

16.

Szentegyháza város 2014-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 16/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

17.

Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, I negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 17/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

18.

Szentegyháza város által civil szervezetek számára nyújtott támogatások pályázására vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló 18/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

19.

A mosztos hőközpont által hasznosított moszt beszerzésének közbeszerzési eljárására vonatkozó 19/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

20.

Egy tűzoltó autó vásárlása érdekébe tervezett közbeszerzési eljárásás elfogadására vonatkozó 20/2015.04.29-es sz. helyi tanács határozat

21.

Szentegyháza város Harvíz által kivitelezendő ivóvíz és csatornahálózat bővítését érintő projektben való részvételéről, valamint ezen projekt megvalósíthatósági tanulmányának elfogadásáról szóló 21/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

22.

A Gábor Áron szakközépiskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 22/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

23.

„A Köztársaság utca és Május 1 utcák kereszteződésénél kivitelezendő gyalogos forgalom szabályozása” beruházás technikai-, gazdasági tervének jóváhagyásáról szóló 23/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

24.

A közmunka elvégzésére köteles, szociális juttatásokban részesülő személyek éves közmunka tervének jóváhagyásáról szóló 24/2015.05.27-es sz. helyi tanács határozat

25.

Hargita megye szociális intézményeinél elhelyezett személyek költségét érintő részköltség vállalásáról szóló 25/2015.05.27-es helyi tanács határozat

26.

Hargita megye szociális intézményeinél elhelyezett kiskorú személyek költségét érintő részköltség vállalásáról szóló 26/2015.05.27-es helyi tanács határozat

27.

A „Mártonffi János” általános iskola tanügyi személyzete részére történő ingázási jogok jóváhagyásáról szóló 27/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

28.

Egy jogtanácsosi köztisztség átalakításáról szóló 28/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

29.

„A Köztársaság utca és Május 1 utcák kereszteződésénél kivitelezendő gyalogos forgalom szabályozása” beruházás tender-füzetének jóváhagyásáról szóló 29/2015.06.11-es sz. helyi tanács határozat

 30.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 30/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 31.

Szentegyháza város 2015-es évre elfogadott költségvetésére vonatkozó, II negyedévi zárszámadási jelentés jóváhagyásáról szóló 30/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 32.

Szentegyháza város 2015-ös évre elfogadott költségvetésének kiigazításáról valamint a tartalék alap felhasználásáról szóló 32/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

Módosítja a 9/2015 HTH-t

 33.

Szentegyháza, a helyi adók és illetékek elektronikus kifizetését lehetővé tevő Országos Elektronikus Kifizetési rendszerben, történő bejegyzéséről valamint a kifizetésekkel járó kezelési költségek vállalásának a módjáról szóló 33/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 34.

Az ingatlanok vásárlási eljárására vonatkozó Rendszabályzat elfogadásáról szóló 34/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 35.

A fiatalok és fiatal családosok részére épített ANL-s bérlakások igénylőinek elbírálására vonatkozó elsőbbségi névjegyzék elfogadásáról szóló 35/2015.07.30-as sz. helyi tanács határozat

 36.

„A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 36/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 37.

„A Mártonffi János iskola melletti Sport utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 37/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 38.

„A József Attila utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 38/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 39.

„A József Attila utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 39/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 40.

„A Május 1 utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 40/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 41.

„A Május 1 utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 41/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 42.

„A parkolási övezetek felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 42/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 43.

„A parkolási övezetek felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 43/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 44.

„A Mihai Eminescu utca 12-16 sz. részének felújítására" vonatkozó beruházási projekt projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 44/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 45.

„A Mihai Eminescu utca 12-16 sz. részének felújítására" vonatkozó beruházási projekt közbeszerzési eljárásának és közbeszerzési dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 45/2015.08.12-es sz. helyi tanács határozat

 46.

Szentegyháza város 2015. évre elfogadott költségvetésének módosításáról szóló 46/2015.08.18-as sz. helyi tanács határozat.      

Módosítja a 9/2015 HTH-t

 47.

„A Mihai Eminescu utca felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 47/2015.08.18-as sz. helyi tanács határozat

 48.

Az ülésvezető elnök megválasztásáról szóló 48/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 49.

ANDRÁS Attila helyi tanácsos mandátumának jogszerű megszünésének megállapítására vonatkozó 49/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 50.

A polgármester hivatalának humánerőforrás osztályán létező köztisztség átalakításáról szóló 50/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 51.

Egy a Kínai Népköztársaság Wuxi városában megrendezendő Nemzetközi Megújuló Energiaforrások Konferencián Szentegyháza várost képviselő delegáció jóváhagyásáról szóló 51/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 52.

Az ivóvíszolgáltatás hálózatának bővítésére vonatkozó projekt révén építendő víztisztitási állomás alapjául szolgáló terület vásárlásáról szóló 52/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 53.

Egy 15.000 lej értékű, egyházak részére történő költségvetési támogatás jóváhagyásáról szóló 53/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 54.

A Romániai Városok Egyesülete részére történő, 2015-ös évre vonatkozó tagsági költség kifizetéséről szóló 54/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 55.

Szentegyháza város, Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülethez történő csatlakozásáról szóló 25/2012-es sz. határozatának a módosításáról szóló 55/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat.

Módosítja a 25/2015 HTH-t        

 56.

„A Nagyfalu városrész csatornázási vezetékének a kialakítására valamint a Délői városrész tisztitóállomás bővitésére" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 56/2015.09.14-es sz. helyi tanács határozat

 57.

„A Szentegyházai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezeti felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 57/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

 58.

„A Szentegyházai Polgármesteri Hivatal tetőszerkezeti felújítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 58/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

 59.

„A Szentegyházai Egészségügyi Központ konyhájának kialakítására" vonatkozó beruházási projekt technikai-, gazdasági tervének és mutatóinak az elfogadásáról szóló 59/2015.10.05-es sz. helyi tanács határozat

60.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 12 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

61.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 12 octombrie 2015 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. teren de joacă pentru copii - pe zone de locuit”.

62.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 30 octombrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

63.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 30 octombrie 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III. al anului 2015;

64.

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 30 octombrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 și utilizarea fondului de rezervă bugetară;

Modifică HCL 9/2015

65.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 27 noiembrie 2015 privind aprobarea cumpărării terenului corespunzător pentru realizarea construcţiilor aferentă Staţiei de tratare cu suprafaţa care include zonele de protecţie sanitare cu regim sever în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”, însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi şi a raportului de negociere întocmit de Comisia de negociere.

66.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 27 noiembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2015.

67.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea co-finanțării Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő”, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 1 POS Mediu pentru continuarea Proiectului „Realizarea canalizării menajere în zona Nagyfalu şi extinderea staţiei de epurare în zona Délő - Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” finanţată iniţial din alte sursă.

68.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 22 decembrie 2015 privind alegerea președintelui de ședință.

69.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 69 din 22 decembrie 2015 privind validarea mandatului supleantului de pe lista de candidaturi ai Uniunii Democrate Maghiare din România, respectiv a domnului Márton Attila-Albert.

70.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 70 din 22 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2015.

Modifică HCL nr. 9/2015.

71.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 71 din 22 decembrie 2015 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2015.

72.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 72 din 22 decembrie 2015 privind darea în administrarea Județului Harghita a drumului de legătură ce se desprinde din str. József Attila până la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor.

73.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 73 din 22 decembrie 2015 privind acordarea dreptului de uz și servitute de acces pentru exploatarea unor capacități energetice.

74.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 74 din 22 decembrie 2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

 

Szentegyháza Város jegyzője,                                            Jegyzőkönyv vezető,

            VENCZEL Attila                                                                    TANKÓ Ibolya

Véletlenszerű Kép

site_012.jpg