Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

 1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.
 2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 3. Támogatási alap: helyi költségvetés
 4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.
 5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló  350 / 2005 - ös törvény.
 6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységeket, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.
 7. A 2018-as évre előirányzott keretösszeg: 55.000 lej, amelyből
  • Sporttevékenységeket támogató program: ........20.000 lej
  • Kulturális tevékenységeket támogató program: 21.000 lej
  • Szociális tevékenységeket támogató program:.... 4.000 lej
  • Gazdasági tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
 1. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.
 2. A projektek lefutási ideje: július-december időszakban
 3. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2018. május 16, 13 óráig.
 4. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.
 5. A pályázati kérelmekhez csatolandó:
 • a Szabályzat 1,2 és 3 sz. kitöltött mellékletei
 • a pályázó szervezetek, egyesületek, alapítványok alapszabálya, vagy alapító okirata: A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait.
 • Pénzforgalmi számlaszám igazolás: banki igazolás, vagy banki kivonat.
 1. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.
 2. A borítékok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2018. május 17., 14 óra.
 3. A pályázatok elbírálásának ideje: 2018. május 20.
 4. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

Pályázati űrlap

Szabályzat

 

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.


A pályázatok leadásának határideje: 2015. május 28.

Az elbiralasok időpontja: 2015. május 28. - 2015 június 1.

 

A pályázási feltételek és dokumentáció a csatolmanyban.

Pályázati űrlap Szabályzat

Pályázati felhívás!

Szentegyháza Város az érdekeltek tudomására hozza, hogy az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt, vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005/350 -es törvény értelmében pályázatokat lehet leadni.

1. A támogatások lebonyolítása a 350/2005 -ös Törvény 6. Cikkelyének alapján történik. A támogatott tevékenységek: sport-, kulturális-, szociális és gazdasági ágazatokra vannak csoportosítva.

2. Támogató intézmény: Szentegyháza Helyi Tanácsa, Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

3. Támogatási alap: helyi költségvetés

4. Pályázhatnak: Szentegyháza területén sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyházak.

5. Jogszabály: az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem téritendő támogatásokról szóló 350 / 2005 - ös törvény.

6. Támogatott tevékenységek: Sport-, kulturális-, szociális és gazdasági tevékenységet, olyan helyi egyesületek, szervezetek, alapítványok szervezésében, amelyek hozzájárulnak a közösség fejlődéséhez, kulturális értékeink megőrzéséhez, valamint az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályálzatokhoz, abban az esetben ha a pályázat tárgya nem profittermelő tevékenység. Az igénylők önrésze a törvény értelmében 10%.

7. A 2016-os évre előirányzott keretösszeg: 50.000 lej, amelyből

• Sporttevékenységeket támogató program: ........22.000 lej
• Kulturális tevékenységeket támogató program: 10.000 lej
• Szociális tevékenységeket támogató program:.... 4.000 lej
• Gazdasági tevékenységeket támogató program: 14.000 lej

8. A vissza nem térítendő támogatás a mellékelt szabályzatban leírtak értelmében, elektronikusan kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely a http://www.primariavlahita.ro oldalon megtalálható illetve Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén lehet beszerezni: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

9. A projektek lefutási ideje: 2016. szeptember-december időszakban

10. A pályázati kérelmek leadásának határideje: 2016. augusztus 22, 13 óráig.

11. A pályázati kérelmek leadásának helye: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal Titkársága: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye.

12. A pályázati kérelmekhez csatolandó:

• a Szabályzat 1,2 és 3 sz. kitöltött mellékletei
• a pályázó szervezetek, egyesületek, alapítványok alapszabálya, vagy alapító okirata: A legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabály vagy alapító okirat, mely tartalmazza a pályázó szervezet aktuális adatait.
• Pénzforgalmi számlaszám igazolás: banki igazolás, vagy banki kivonat.

13. A pályázati kérelmeket a szervezet törvényes képviseletére jogosult személy írja alá, és lepecsételve, zárt borítékban kell leadni.

14. A borítékok kibontásának helye és ideje: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal, 2016. Augusztus 22, 14 óra.

15. A pályázatok elbírálásának ideje: 2016. Augusztus 22-24.

16. További információk: Szentegyháza Polgármesteri Hivatal székhelyén: Szentegyháza, Öntők utca 20 szám, Hargita megye, Tel.0266246634.

Pályázati ürlap Szabályzat

ADÓK ÉS ILLETÉKEK  2018

 

A helyi adók és illetékek, ami a 2017/105-ös tanácshatározattal lett elfogadva a következők:

a.) épületadó

b.) telekadó

c.) gépjárműadó

d.) bizonyítványok, véleményezések és engedélyezések kibocsájtási illetéke

e.) reklám- és hirdetőeszköz használati illeték

f.) az előadások és szórakoztató események belépési díjainak illetéke

g.) közélelmezési illeték

h.) speciális illetékek

i.) speciális szolgáltatási és hatósági ügyintézési illetékek

j.) bélyegilleték

 

Adóbefizetési határidők:

- első félévi adó befizetésének határideje: március 31

- második félévi adó befizetésének határideje: szeptember 30

 

A határidők utáni befizetés esetében havi 1%-os késedelmi kamat számolódik.

 

ADÓKEDVEZMÉNY 2018

 • fizikai személyek 10%- os, jogi személyek 5%-os, adókedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig kifizetik az egész évi adót.
 • I és II fokozatú rokkantnyugdíjasok 100 % adókedvezményben részesülnek
 • veteránok vagy özvegyeik 100 % adókedvezményben részesülnek
 • forradalmárok, politikai üldözöttek 100 % adókedvezményben részesülnek

 

Belterületen beépített és beépíthető telekadó:

Zóna

Szentegyháza

2018

lei/ha

A

7.199

B

4.892

C

2.324

D

1.353

Zóna

Bányatelep, Homoródfürdő

2018

lei/ha

A

782

 

Szentegyháza mint város rangsorolás szerint a III kategóriába tartozik, Bányatelep és Homoródfürdő pedig az V kategória, A zónába.

 

Belterülethez tartozó építmény nélküli telekadó:

 

Zóna

A

B

C

D

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Szántóföld

93

69

63

48

2.

Legelő

69

63

48

42

3.

Kaszáló

69

63

48

42

4.

Szőlőskert

153

114

93

63

5.

Gyümölcsöskert

174

153

114

93

6.

Erdő

93

69

63

48

 

Külterületre az adó a következőképpen számolódik:

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

1.

Építési telek

69

2.

Szántóföld

115

3.

Legelő

62,10

4.

Kaszáló

62,10

5.

Szőlőskert

126,50

6.

Gyümölcsöskert

126,50

7.

Erdő

32,20

8.

Halászati

73,60

 

Gépjárműadó a következőképpen számolódik:

Típus

Lei/200 cm³

Személygépkocsi, motor, motorbicikli 1600 cm³-ig

8

Motor, motorbicikli 1600 cm³ felett

9

Személygépkocsi 1601-2000 cm³ között

18

Személygépkocsi 2001-2600 cm³ között

72

Személygépkocsi 2601-3000 cm³ között

144

Személygépkocsi 3001cm³ felett

290

Autóbusz, mikrobusz

24

Haszongépjárművek 12 tonnáig

30

Forgalomba beírt traktorok

18

Sárga rendszámmal rendelkező traktorok

50 lei/an

 

 

Letölthető dokumentum:

Helyi adók - 2018

Helyi adók - 2018 melléklet

 

Alkategóriák

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg