EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2011

Nr. crt.Hotărârea aprobată şi dată adoptăriiObservaţii
1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
2.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 2 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
3.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 3 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi utilizarea cotei de dezvoltare la activităţile de apă-canal
4.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4 din 27 ianuarie 2011 privind stabilirea şi aprobarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru Oraşul Vlăhiţa, având ca prestator S.c. Harvíz S.A., Miercurea-Ciuc
5.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 27 ianuarie 2011 privind reducerea impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren plătibil pentru anul 2011 de voluntarii din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
6.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Completarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă, respectiv rumeguş în Oraşul Vlăhiţa”.
7.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 27 ianuarie 2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului „Completarea sistemului de încălzire pe bază de biomasă, respectiv rumeguş în Oraşul Vlăhiţa”.
8.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 14 februarie 2011 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
9.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 14 februarie 2011 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011Modificat prin HCL nr. 56/2011
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 14 februarie 2011 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
11.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11 din 31 martie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12 din 31 martie 2011 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2010
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 31 martie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Robinwood+” finanţat din cadrul programului Interreg IV C în calitate de partener al Judeţului HarghitaA fost modificată prin HCL nr. 66/2011
14.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 31 martie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa,  în vederea amplasării fundaţiilor aferente unor stâlpi electrice noi şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţire a nivelului de tensiune şi modernizarea reţelei electrice în Băile-Homorod
15.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 31 martie 2011 privind aprobarea contribuţiei băneşti a Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2011
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 31 martie 2011 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2011Modificat prin HCL nr. 37/2011
17.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 31 martie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu cofinanţarea proiectului din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita”Modifică HCL nr. 73/2010
18.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 18 din 31 martie 2011 privind aprobarea clasificării ale unor drumuri de interes local în drumuri comunale
19.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 19 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de protecţie a copilului / tânărului în centrele de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti din judeţul Harghita
20.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 20 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea finanţării unei cote părţi din costul anual al activităţii de asistenţă socială şi în centrul de recuperare şi reabilitare neuro-psihiatrică din judeţul Harghita
21.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 21 din 20 aprilie 2011 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Vlăhiţa pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data expirării acestuia
22.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa,  în vederea amplasării fundaţiilor aferente unor stâlpi electrice noi şi pentru executarea lucrărilor „Electrificarea zonei Mădăraş Harghita
23.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Agricultorilor din Vlăhiţa – Szentegyházi Gazdák Egyesülete
24.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa pentru construirea de garaje şi a documentaţiilor de atribuire
25.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 20 aprilie 2011 privind aprobarea transmiterii a unor drumuri şi străzi de interes local, proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din administrarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
26.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 5 mai 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la constituirea Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Homorod-Rika-Târnava”
27.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 5 mai 2011 privind conferirea, titlului de cetăţean de onoare „Pro Urbe”, unei persoane fizice
28.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 5 mai 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construirea Camping de Sejur cu Grădină de Vară. Punct Turistic pentru organizări de întruniri în aer liber cu cazare şi servicii”, beneficiar Dániel Vince, potrivit proiectului nr. 447/2009, elaborat de Herţa Ioan Paul
29.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 5 mai 2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14/2010 privind instrumentarea proiectului cu titlu „Construirea şi modernizarea infrastructurii agricole în Vlăhiţa”Modifică HCL nr. 14/2010
30.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea Planului de activitate a programelor şi proiectelor culturale la aşezământul cultural Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47 – Casa de cultură „Bartók Béla” pentru următorii 3 ani
31.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Programului Prioritar Naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban prin Proiectul „Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din Oraşul Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47”
32.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32 din 5 mai 2011 cu privire la aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale şi dotarea aşezământului cultural din Oraşul Vlăhiţa, strada Gábor Áron nr. 47.
33.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 33 din 5 mai 2011 privind aprobarea trecerii clădirii şi a terenului aferent sediului Casei de cultură „Bartók  Béla”, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al acesteia
34.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 22 iunie 2011 privind modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”, la care Oraşul Vlăhiţa este membru asociat
35.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 22 iunie 2011 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz” S.A.
36.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 22 iunie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu cofinanţarea proiectului din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul HarghitaModifică HCL nr. 73/2010
37.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 22 iunie 2011 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16/2011 privind aprobarea cotizaţiei oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2011Modifică HCL nr. 16/2011
38.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 22 iunie 2011 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la”CLUBUL SPORTIV METALUL VLĂHIŢA”
39.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 39 din 22 iunie 2011 privind darea în administrare a unui imobil, aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa, şi care constituie obiectiv al proiectului „Drumul Apelor Minerale LOT 2”, în administrarea Consiliului Judeţean Harghita
40.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 40 din 22 iunie 2011 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică „Furnizarea de rumeguş la centrala termică pe bază de rumeguş – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”
41.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 41 din 14 iulie 2011 privind închirierea, prin negociere directă a unui spaţiu de 750 mp.  din Hala de pregătire a şarjei aparţinând S.c. Andezit Group S.r.l.
42.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 14 iulie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Vlăhiţa
43.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 10 august 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
44.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 10 august 2011 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
45.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 10 august 2011 privind însuşirea proiectului de Act constitutiv şi al celui de Statut al Grupului de Acţiune Locală „Homorod-Rika-Târnava”
46.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 10 august 2011 privind concesionarea serviciului de transport public local
47.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 10 august 2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune Vila „Kata” P+1E+M cu garaj, împrejmuire şi rezolvarea utilităţilor” beneficiar Márton Károly şi Márton Kovács Anna, potrivit proiectului nr. 476/2010 elaborat de P.F.A. Herţa Ioan Paul – Miercurea Ciuc
48.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 10 august 2011 pentru aprobarea atribuirii contractului de achiziţie publică pentru proiectul „Modernizarea străzii József Attila – Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”
49.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 1 septembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
50.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 50 din 1 septembrie 2011 privind modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurare pentru Oraşul Vlăhiţa, având ca prestator S.c. Harvíz S.A., Miercurea Ciuc
51.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 1 septembrie 2011 privind aprobarea listelor bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, a celor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, respectiv a criteriilor privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii în cazul beneficiarilor de venit minim garantat potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
52.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 52 din 19 septembrie 2011 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa
53.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 53 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice „Reparaţii prin ranforsare: aplicarea unui covor asfaltic pe vechea îmbrăcăminte pe străzile Mihai Eminescu, József Attila, Aleea Teilor şi Muncitorilor din Oraşul Vlăhiţa”, şi a documentaţiei tehnico-economice aferente
54.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 21 octombrie 2011 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă
55.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 21 octombrie 2011 privind rectificarea bugetului general al oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
56.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 21 octombrie 2011 privind modificarea Hotărârii nr.9/2011, privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010Modifică HCL nr. 9/2011
57.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa în calitate de membru la completarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Harghita”Revocat prin HCL nr. 70/2011
58.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 58 din 21 octombrie 2011 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de terenuri aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa, în vederea reabilitării liniei electrice subterane de 20 kv, Harghita, Lucrare nr. 808/2010
59.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 59 din 21 octombrie 2011 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Hargita Víz” şi S.c. Harvíz S.A.
60.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 60 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grădiniţa „Hófehérke”
61.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grădiniţa „Nárcisz”
62.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Mártonffi János”
63.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Şcoala generală „Tamási Áron”
64.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 21 octombrie 2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, în consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ Grupul Şcolar „Gábor Áron”
65.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 65 din 29 noiembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
66.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 66 din 29 noiembrie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13/2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa la Proiectul „Robinwood+” finanţat din cadrul programului Interreg IV C în calitate de partener al Judeţului HarghitaModifică HCL nr. 13/2011
67.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 67 din 29 noiembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din Oraşul Vlăhiţa
68.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 68 din 20 decembrie 2011 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2011
69.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 69 din 20 decembrie 2011 privind reorganizarea unităţilor de învăţământ, respectiv al reţelei şcolare situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa
70.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 20 decembrie 2011 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57/2011 privind aprobarea participării Oraşului Vlăhiţa în calitate de membru la completarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Harghita”Revocă HCL nr. 57/2011
71.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea trecerii unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Oraşului Vlăhiţa în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa
72.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea cooperării Oraşului Vlăhiţa cu Asociaţia Environ pentru realizarea în comun a unor acţiuni şi servicii de interes public local
73.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 20 decembrie 2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din investiţii realizate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul ruralModifică HCL nr. 25/2001
74.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţilor de administrare şi de întreţinere a Bazei sportive multifuncţionale Model Tip 2 din Oraşul Vlăhiţa

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya

A 2011-es határozatok bővebb ismertetőjét itt .zip-be csomagolva letölthetik, olvashatják.