EVIDENŢA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VLĂHIŢA APROBATE ÎN ANUL 2017

Nr. ort.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița aprobată și dată adoptăriiObservații
1.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 1 din 9 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului bugetar 2016 prin utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2015 
2.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
3.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 3 din 31 ianuarie 2017 privind organizarea acțiunii culturale „Lăsata secului”, Ediţia XXV în Oraşul Vlăhiţa 
4.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 4 din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Liceului tehnologic „Gábor Áron” Vlăhiţa 
5.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea achiziționării unor documente tehnico-economice ale unor investiții publice 
6.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa 
7.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 7 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa 
8.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 8 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa 
9.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 9 din 20 februarie 2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor Oraşului Vlăhiţa şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Oraşul Vlăhiţa 
10.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 10 din 20 februarie 2017 privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
11.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 11 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
12.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 12 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
13.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
14.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14 din 20 februarie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
15.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 15 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Tineretului, str. Ştrandului, str. Nouă, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
16.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 16 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Aurora, str. Vânătorilor, str. Carpaţi şi str. Şcolii, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
17.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 17 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Intrarea Vitusok, str. Vitusok şi str. Gyertyanffy Jonas, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
18.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 18 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea str. Gabor Aron, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
19.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 19 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea documentaţie tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Aleea Teilor, Oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita” 
20.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 20 din 24 februarie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare secţie pediatrie, Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
21.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 21 din 24 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 
22.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 22 din 13 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
23.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 23 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 11/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
24.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 24 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 12/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
25.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 13/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
26.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 26 din 13 martie 2017 cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 14/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
27.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 27 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare sediu primărie în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
28.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 28 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Construire Gradinita cu program prelungit cu 6 grupe de copii in Oras Vlahita, Judetul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
29.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 29 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
30.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 30 din 13 martie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „Modernizarea unor ansambluri de străzi în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” și cofinanțarea acestuia 
31.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 31 din 30 martie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița 
32.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32 din 30 martie 2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 
33.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 33 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018-2020 
34.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 34 din 30 martie 2017 privind aprobarea unor normative de cheltuieli în anul 2017 
35.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 35 din 30 martie 2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Oraşul Vlăhiţa 
36.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 36 din 30 martie 2017 privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
37.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 37 din 30 martie 2017 privind implementarea proiectului cu titlul „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă din Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”Refuz de contrasemnare
38.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 38 din 30 martie 2017 privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Vlăhiţa la bugetul Asociaţiei Oraşelor din România pentru anul 2017 
39.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 39 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Orașului Vlăhița pe anul 2016 
40.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 40 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul I al anului 2017 
41.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 41 din 27 aprilie 2017 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
42.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 42 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de asistență socială și în centrul de recuperare și reabilitare neuro-psihiatrică din județul Harghita 
43.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 43 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea finanțării unei cote părți din costul anual al activității de protecție a copilului / tânărului în centrele de plasament și la asistenți maternali profesioniști din județul Harghita 
44.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 44 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea valorii investițiilor și a cotelor-părți indivize din investițiile realizate în cadrul proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2 Vlăhiţa – Homorod” 
45.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 45 din 27 aprilie 2017 privind intenția preluării în domeniul public al Orașului Vlăhița și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vlăhița din domeniul public al Județului Harghita al unei cote părți-indivize care este parte integrantă al obiectivului de investiții realizat în cadrul proiectului „Drumul apelor minerale – Lot 2 Vlăhiţa – Homorod” 
46.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 46 din 27 aprilie 2017 privind trecerea unui imobil-construcţie, aflat în proprietatea publică a Oraşului Vlăhiţa, din domeniul public al Oraşului Vlăhiţa, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia 
47.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 47 din 27 aprilie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
48.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 48 din 27 aprilie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii înfiinţate la nivelul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János”, Vlăhiţa 
49.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 49 din 27 aprilie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al Orașului Vlăhița 
50.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 50 din 29 mai 2017 privind alegerea președintelui de ședință 
51.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 51 din 29 mai 2017 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița la bugetul Asociației Microregionale „Felső Homoródmente” pentru anul 2017 
52.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 52 din 29 mai 2017 privind aprobarea parametrilor tehnici ai drumului de exploatare Zona Külső Vargyastól Keletre al Orașului Vlăhița 
53.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 53 din 29 mai 2017 privind aprobarea înființării „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Vlăhiţa” 
54.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 54 din 29 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de decontare a cheltuielilor şi acordarea finanţării nerambursabile de la bugetul Oraşului Vlăhiţa pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local 
55.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 55 din 29 mai 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în vederea luării unor măsuri pentru executarea Contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 3410/2007 încheiat între Oraşul Vlăhiţa, pe de o parte şi S.c. Sigapress S.r.l., pe de altă parte 
56.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 56 din 29 mai 2017 privind avizarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul integrat de management al deşeurilor Harghita” 
57.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 57 din 29 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii publice orăşeneşti din Oraşul Vlăhiţa 
58.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 58 din 29 iunie 2017 referitor la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Orașului Vlăhița „Pro Urbe” 
59.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 59 din 29 iunie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 25/2012 privind aprobarea aderării Oraşului Vlăhiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita 
60.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 60 din 29 iunie 2017 privind modificarea şi completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
61.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 61 din 29 iunie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, prin înfiinţarea unor posturi corespunzătoare funcţiilor contractuale 
62.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 62 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Listei de prioritate ale solicitanţilor de locuinţe pentru tineri şi familiile tineri în regim de închiriere, pe anul 2017, construite în Oraşul Vlăhiţa 
63.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 63 din 29 iunie 2017 privind conferirea titlului de cetăţean de onoare „Pro Urbe” domnului SZABÓ László şi domnului BUZOGÁNY Mózes 
64.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 64 din 29 iunie 2017 referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Vlăhița în comisia de concurs, constituit pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și de director adjunct al unităților de învățământ din Orașul Vlăhița, cu statut de observator 
65.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 65 din 7 iulie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
66.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 7 iulie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
67.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 67 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
68.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 68 din 31 iulie 2017 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă lunară de care beneficiază consilierii locali, membrii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa 
69.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița 69 din 31 iulie 2017 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul II al anului 2017Refuz de contrasemnare
70.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 70 din 31 iulie 2017 privind ajustarea preţului local de producere şi distribuţie a energiei termice pe bază de rumeguşRefuz de contrasemnare
71.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 71 din 31 august 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţăModificat prin HCL nr.
72.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 72 din 31 august 2017 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016 şi rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
73.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 73 din 31 august 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 1146/96/2016 
74.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 74 din 31 august 2017 privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa 
75.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 75 din 31 august 2017 privind aprobarea intabulării în cartea funciară a unui imobil teren aflat în proprietatea publicăa Oraşului Vlăhiţa 
76.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 76 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
77.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 77 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
78.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 78 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
79.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 79 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
80.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 80 din 31 august 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa 
81.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 81 din 31 august 2017 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii „Modernizarea străzilor: str. Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor, str. Budai Nagy Antal, str. Progresului, str. Toamnei în Oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”.Modifică HCL nr. 71/2016
82.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 82 din 29 septembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
83.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 83 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea contribuției bănești a Orașului Vlăhița, începând cu anul 2017, la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita” 
84.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 84 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 155/96/2017 
85.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 85 din 29 septembrie 2017 privind stabilirea chiriei pentru locuinţele realizate prin Programul de construire de locuinţe pentru tineri destinate închirierii 
86.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 86 din 29 septembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa 
87.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 87 din 25 octombrie 2017 privind acceptarea unei oferte de donație 
88.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 88 din 25 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2017 
89.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 89 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița pe trimestrul III. al anului 2017 
90.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 90 din 25 octombrie 2017 privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare 
91.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 91 din 25 octombrie 2017 privind includerea în domeniul privat al Oraşului Vlăhiţa a unor bunuri rezultate din investiţii realizate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniu de intervenţie 5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică” 
92.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020”Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020”Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 4/2016 privind aprobarea co-finanţării pentru proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii da apă şi a apă uzată din judeţul Harghita, în perioada 2014-2020” 
93.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 93 din 25 octombrie 2017 privind înființarea Serviciului Public Local de Salvamont 
94.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 94 din 7 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
95.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 95 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea achiziţionării serviciului juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în Dosarul nr. 27/43/2017 
96.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 96 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea demolării unui imobil-construcţie aflată în proprietatea privată a Oraşului Vlăhiţa, a documentaţiei tehnico-economice aferente şi a indicatorilor tehnico-economici 
97.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 97 din 28 noiembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședință 
98.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 98 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție, referent, clasa III, grad profesional asistent, într-o funcție publică de nivel superior, respectiv în funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul achiziții publice, protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
99.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 99 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 32/2012 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
100.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 100 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a unor bunuri rezultate din investiții realizate prin proiectul POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita” 
101.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 101 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa 
102.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 102 din 28 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
103.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 103 din 20 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2017 
104.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 104 din 20 decembrie 2017 privind analiza și aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Vlăhița aferent trimestrului IV al anului 2017 
105.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 105 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 
106.Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 106 din 20 decembrie 2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 
107.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 107 din 20 decembrie 2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Vlăhița 
108.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat 
109.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat 
110.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 110 din 20 decembrie 2017 privind includerea unui imobil-teren în domeniul privat 
111.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 111 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: teren handbal aflat în proprietatea privată a Oraşului Vlăhiţa situat în intravilanul localităţii componente Băile Homorod 
112.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 112 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 15 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
113.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 113 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 16 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
114.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 114 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 20 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
115.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 115 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 23 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
116.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 116 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 24 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
117.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 117 din 20 decembrie 2017 privind darea în administrarea Judeţului Harghita a unui teren aferent imobilului: Vila nr. 25 aflat în proprietatea privată a Orașului Vlăhița situat în intravilanul localității componente Băile Homorod 
118.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 118 din 20 decembrie 2017 privind acordarea unui mandat special al reprezentantului Orașului Vlăhița în Adunarea Generală a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz Egyesület 
119.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 119 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 
120.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 120 din 20 decembrie 2017 referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 87/2017 privind acceptarea unei oferte de donație 
121.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 121 din 20 decembrie 2017 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 25/2001 prin includerea în domeniul public al Orașului Vlăhița a unor bunuri rezultate din investiții realizate prin proiectul „Drumul apelor minerale – Lot 2” 
122.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 122 din 20 decembrie 2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Vlăhița, județul Harghita 
123.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr. 123 din 20 decembrie 2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat situate pe raza unității administrativ teritoriale ale Orașului Vlăhița 

Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

VENCZEL Attila

Compartimentul juridic, administraţie publică,

Referent, TANKÓ Ibolya