PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 25.02.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020,  28.12.2020, 28.01.2021

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PH - 1

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020

PH - 2

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021

PH - 3

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

Citește mai departe...

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din data de JOI, 28.01.2021, ORA 16,00

 

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.12.2020

Iniţiator: Secretar general al Orașului Vlăhița,
ÜLKEI Jolán Erika


1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Orașului Vlăhița de schimbare temporara, începând cu data de 28 ianuarie 2021, pe perioada desfășurării campaniilor de vaccinare împotriva COVID- 19, a destinatiei Casei de cultură ”Bartók Béla” din orașul Vlăhița în structură medicală - centru de vaccinare.

185/1/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza unităţii administrativ teritoriale ale Oraşului Vlăhiţa.

191/545/S/2020

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

185/4/S/2021

Iniţiator: Primarul Orașului Vlăhița LŐRINCZ Csaba

 

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg