TAXE ŞI IMPOZITE 2021

Taxele şi impozitele locale pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 102/2020 sunt următoarele:

 • a.) impozitul/taxa pe clădiri
 • b.) impozitul/taxa pe teren
 • c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
 • d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
 • e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
 • f.) impozitul pe spectacole
 • g.) impozitul pentru alimentaţie publică
 • h.) taxele speciale
 • i.) alte taxe locale, valoarea certificatului fiscal este de 5 lei / certificat
 • j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
– pentru semestrul I este : 31 martie
– pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2021

 • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
 • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
 • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
 • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989
 • alte categorii conform legii

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

Zona în cadrul localităţiiVlăhiţa, Baile Homorod, Minele Lueta
Anul2020lei/ha2021lei/ha
A7.5307.530
B5.1175.117
C2.4312.431
D1.4151.415

Vlăhiţa este oraş de rangul III, împărțit în patru zone (A, B, C și D) Minele lueta și Baile Homorod ca așezări componente sunt, de asemenea, în categoria III, zonele D și C.

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 ZonaZona AZona BZona CZona D
 Categoria de folosinţălei/halei/halei/halei/ha
1.Teren arabil99756954
2.Păşune75695448
3.Fâneaţă75695448
4.Vie1681299969
5.Livadă19217412999
6.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră99756954

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

Nr. crtCATEGORIA DE FOLOSINŢĂZONA A (LEI/HA)ZONA B (LEI/HA)ZONA C (LEI/HA)ZONA D (LEI/HA)
1.Teren de construcţii71686562
2.Arabil120114109104
3.Păşune64625956
4.Fâneaţă64625956
5.Vie133128122116
6.Livada174128122116
7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră35333230
8.Teren cu amenajări piscicole16111110
9.Teren cu piscicultură76736966

Impozit pe mijloace de transport

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică– lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate
Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv9
Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm310
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv23
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv91
Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv183
Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3367
Autobuze, autocare, microbuze30
Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.38
Tractoare înmatriculate23
Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată63 lei/an

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite – 2021

Taxe şi impozite – Anexe