În baza articolului 65 al Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, se poate solicita cardul de parcare gratuit. Din iunie 2020, cardurile de parcare sunt emise de birourile de asistență socială ale primăriilor locale. Persoanele cărora în 2019 le-a fost emis cardul de parcare de către Direcția Generală de Asistență Socială Harghita și cărora cardul le-a expirat în timpul stării de urgență, au posibilitatea de a solicita un nou card – de asemenea la primăria locală – cu condiția să dețină un certificat valid care să ateste dizabilitatea.

Pentru a solicita noile carduri de parcare, trebuie să completați un formular tip și să atașați copii ale cărții de identitate, ale certificatului care atestă handicapul și o fotografie de tip buletin.

– CERERE TIP –