Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de Organizare și Funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Vlăhița.