Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 30 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 594 din 27 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/463/S/27.10.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

2. Proiect de hotărâre nr. 139/464/S/27.10.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2015

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

3. Proiect de hotărâre nr. 139/467/S/27.10.2015 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015 şi utilizarea fondului de rezervă bugetară

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

4. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,           Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                               VENCZEL Attila

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 12 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 590 din 9 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiectul de hotărâre nr. 139/415/S/16.09.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc în centrul Oraşului Vlăhiţa, 8 buc. de teren de joacă pentru copii – pe zone de locuit"

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

2. Altele

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 5 octombrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 555 din 5 octombrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/433/S/22.09.2015 privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Vlăhiţa

Iniţator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 14 septembrie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 538 din 9 septembrie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/370/S/04.09.2015 privind constatarea încetării de drept a mandatului consilierului local ANDRÁS Attila, înainte de expirarea duratei normale a mandatului

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 18 august 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 489 din 14 august 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/302/S/06.08.2015 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mihai Eminescu"
Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor

2. Proiect de hotărâre nr. 139/354/14.08.2015 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2015
Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa
RUS Sándor

3. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,                     Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                             VENCZEL Attila

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 12 august 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 487 din 7 august 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Aprobarea procesului – verbal nr. 139/273/S/31.07.2015 întocmit cu ocazia şedinţei din 30 iulie 2015.
Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 30 iulie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 418 din 24 iulie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

 

1. Proiect de hotărâre nr. 139/235/S/24.07.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 11 iunie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 333 din 8 iunie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/195/S/05.06.2015 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic din cadrul Şcolii gimnaziale „Mártonffi János" din Vlăhița, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile martie şi aprilie 2015

Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița, RUS Sándor

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 27 mai 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 296 din 22 mai 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect -

 

1. Aprobarea procesului-verbal întocmit cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din data de 29 aprilie 2015.

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 29 aprilie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţanr. 228 din 23 aprilie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect -

1. Proiect de hotărâre nr. 139/108/S/22.04.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa
VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 12 martie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 172 din 9 martie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect -

1. Proiect de hotărâre nr. 139/74/S/09.03.2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2018

Inițiator: Primar Orașului Vlăhița
RUS Sándor

2. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,             Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                               VENCZEL Attila

Véletlenszerű Kép

site_014.jpg