Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 3 martie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 137 din 26 februarie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect -

1. Proiect de hotărâre nr. 139/66/S/26.02.2015 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinete medicale.

Inițiator: Primar Orașului Vlăhița
RUS Sándor

2. Altele

Primarul Oraşului Vlăhiţa,                      Secretarul Oraşului Vlăhiţa,
RUS Sándor                                                          VENCZEL Attila

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa
din 16 februarie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 113 din 11 februarie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

Ordinea de zi - proiect

1. Proiect de hotărâre nr. 139/50/S/11.02.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2014.

Inițiator: Primar Orașului Vlăhița
RUS Sándor

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 29 ianuarie 2015 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 6 din 23 ianuarie 2015 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 Ordinea de zi - proiect

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 139/24/S/23.01.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa

                     VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 22 decembrie 2014 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 1182 din 18 decembrie 2014 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 3346/186/S/18.12.2014 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.

  Inițiator: Primarul Orașului Vlăhița,

RUS Sándor

Citește mai departe...

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 12 decembrie 2014 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 1054 din 10 decembrie 2014 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

Ordinea de zi - proiect

1) Proiect de hotărâre nr. 3346/172/S/2014 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2014.  

Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa  RUS Sándor

 

Primarul Oraşului Vlăhiţa,                                                            Secretarul Oraşului Vlăhiţa,

RUS Sándor                                                                            VENCZEL Attila

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 5 decembrie 2014 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 1000 din 2 decembrie 2014 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă extraordinară

  Ordinea de zi - proiect

 

1) Proiect de hotărâre nr. 3346/111/S/2014 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Vlăhiţa pe trimestrul III al anului 2014.

                                                                                                Iniţiator: Primarul Oraşului Vlăhiţa

                                                                                                                        RUS Sándor

Citește mai departe...

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa

din 27 noiembrie 2014 convocată de Primarul Oraşului Vlăhiţa prin Dispoziţia Primarului Oraşului Vlăhiţa nr. 907 din 21 noiembrie 2014 privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa în şedinţă ordinară

 Ordinea de zi - proiect

 

  1. Aprobarea Procesului-verbal nr. 3346/68/S/2014 întocmit cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa din data de 22 septembrie 2014

 

Prezintă: Secretarul Oraşului Vlăhiţa

            VENCZEL Attila

Citește mai departe...

Véletlenszerű Kép

site_001.jpg