Orașul Vlăhița – Consiliul Local al orașului Vlăhița în baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2020 pentru Sesiunea de selecție a proiectelor în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 17/20.02.2020.

1. Autoritatea finanțatoare: Orașul Vlăhița – Consiliul Local al orașului Vlăhița, str. Turnătorilor nr. 20, Vlăhița, județul Harghita, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel./fax: 0266-246634

2. Reglementările legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru Sesiunea de selecție a proiectelor sportive, culturale, asistenţă socială, dezvoltare şi alte acţiuni generale economice în baza Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 17/20.02.2020, respectiv temeiul legal, principiile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanților, proiectelor și cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă, modalitatea de selecție a proiectelor și criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 59/30.07.2020.

3. Suma disponibilă de 80.000 lei, repartizată după cum urmează:

-Activităţi sportive: 32.000,00 lei

-Activităţi culturale: 33.000,00 lei

-Asistenţă socială: 5.000,00 lei

-Dezvoltare şi alte acţiuni generale economice: 10.000,00 lei.

4. Data limită de depunere a proiectelor este 24 august 2020, ora 13, la sediul autorității contractante, Orașul Vlăhița.
(1) Conform art. 20 alin. 2) din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, procedura de selecţie de proiecte se va reduce la 15 zile. Motivele reducerii termenului prevazut se datorează faptului că unele proiecte propuse spre finanțare se derulează in perioada 01 septembrie-30 septembrie a anului 2020.

5. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, conform prevederilor Ghidului solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliul Local Vlăhița nr. 59/30.07.2020, Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, coroborate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

6. Perioada de selecție și evaluarea proiectelor: 25-31 august 2020.

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, tel. 0266.246.634, site-ul www.primariavlahita.ro.

8. Acest anunț a fost publicat și în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 144/06.08.2020.

 

Regulament, Anexe, Formulare

Véletlenszerű Kép

site_005.jpg