2022 

Cont executie Venit proprii
Tr. I. 2022 Chelt

Cont executie Buget local
Chelt Tr. I. 2022

Cont executie Venit proprii
Tr. I. 2022 Venit

Cont executie Bugetului local
Tr. I. 2022 Venituri

Hotarare exec. trim I. 2022

 

2021 

Bilant decembrie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. IV. 2021

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim IV. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. IV. 2021 Venit

Cont executie Bugetului local
Tr. IV. 2021 Venituri

Cont rezultat patrimonial
30. septembrie 2021

Plati restante decembrie 2021

 

Bilant 30. septembrie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. III. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim III. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. III. 2021 Venit

Cont executie Venit proprii
Tr. III. 2021 Cheltuielli

Cont rezultat patrimonial
30. septembrie 2021

Plati restante 30. septembrie 2021

 

Bilant 30 iunie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. II. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim II. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. II. Venit

Cont executie Venit
Tr. II. 2021

Cont rezultat patrimonial
30. iunie 2021

Plati restante 30. iunie 2021

 

Bilant 31 martie 2021

Cont executie Buget local
Chelt Tr. I. 2021  

Cont executie Venit proprii Cheltuieli Trim I. 2021

Cont executie Venit proprii
Tr. I. Venit

Cont executie Venit
Tr. I. 2021

Cont rezultat patrimonial
31. martie 2021

Plati restante 31. martie 2021

 

2020 

Bilant 31 dec 2020

Cont exec 31 dec 2020

Cont exec 31 dec Cheltuieli

Cont exec Venit Proprii Cheltuieli 31 dec 2020

Cont exec Venit Proprii Venit
31 dec 2020

Cont rezultat 31 dec 2020

Plati restante 31 dec 2020

 

Contul de execuție al bugetului local

ianuarie

mai

iulie

Pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru susţinerea unor programe de interes public general, regional sau local, în anul fiscal 2019.

1. Primăria şi Consiliul local al oraşului VLĂHIŢA anunţă sesiunea pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, pentru ONG-uri cu sediul social în Vlăhiţa, în anul fiscal 2019.

2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale, Hotărârea Consiliului local privind bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului VLĂHIŢA pe anul 2019 şi  Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005  privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în vigoare la data depunerii dosarului.

3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.

4. Bugetul alocat în cadrul sesiunii este de 55.000 lei.

5. Proiectele vor fi depuse la Registratura Primăriei, într-un singur exemplar.

6. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 10.05. – 20.06.2019 în dosare complete conform Regulamentului. După data de 10 iunie 2019 nu se mai acceptă depunerea de dosare sau completări.

7. Proiectele depuse spre a fi selectate vor fi din domeniile: activităţi culturale, activităţi sportive, activităţi sociale, activităţi de dezvoltare şi alte acţiuni generale economice, care contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale, prioritare: dezvoltarea sinergiilor între domeniul cultural şi alte domenii ale vieţii publice vlăhiţene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii oraşului Vlăhiţa şi a scenei culturale vlăhiţene;

8. Perioada de selecție și evaluarea proiectelor: 21-28 iunie 2019. 

9. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Vlăhiţa, Str. Turnătorilor, nr. 20, cam. 12, tel. 0266.246.634, site-ul www.primariavlahita.ro.

 

Regulament, Anexe, Formulare

Véletlenszerű Kép

site_004.jpg