TAXE ŞI IMPOZITE 2021

 Taxele şi impozitele locale pentru anul 2021 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 102/2020 sunt următoarele:

a.) impozitul/taxa pe clădiri
b.) impozitul/taxa pe teren
c.) impozitul pe mijloace de tarnsport
d.) taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
e.) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
f.) impozitul pe spectacole
g.) impozitul pentru alimentaţie publică
h.) taxele speciale
i.) alte taxe locale, valoarea certificatului fiscal este de 5 lei / certificat
j.) taxe judiciare de timbru

Termene de plată:
- pentru semestrul I este : 31 martie
- pentru semestrul II este: 30 septembrie

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pe fiecare lună sau fracţiune de lună

SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI 2021

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei datorate pentru întregul an de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie pentru persoane fizice 10%, iar pentru persoane juridice 5%
  • persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate
  • veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război
  • eroii-martiri şi luptători a revoluţiei din decembrie 1989
  • alte categorii conform legii

 

Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

Zona în cadrul localităţii

Vlăhiţa, Baile Homorod, Minele Lueta

Anul

2020

lei/ha

2021

lei/ha

A

7.530

7.530

B

5.117

5.117

C

2.431

2.431

D

1.415

1.415

 

Vlăhiţa este oraş de rangul III, împărțit în patru zone (A, B, C și D) Minele lueta și Baile Homorod ca așezări componente sunt, de asemenea, în categoria III, zonele D și C.

 

Impozitul pe terenurile aplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

Categoria de folosinţă

lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Teren arabil

99

75

69

54

2.

Păşune

75

69

54

48

3.

Fâneaţă

75

69

54

48

4.

Vie

168

129

99

69

5.

Livadă

192

174

129

99

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

99

75

69

54

 

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA A (LEI/HA)

ZONA B (LEI/HA)

ZONA C (LEI/HA)

ZONA D (LEI/HA)

1.

Teren de construcţii

71

68

65

62

2.

Arabil

120

114

109

104

3.

Păşune

64

62

59

56

4.

Fâneaţă

64

62

59

56

5.

Vie

133

128

122

116

6.

Livada

174

128

122

116

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

35

33

32

30

8.

Teren cu amenajări piscicole

16

11

11

10

9.

Teren cu piscicultură

76

73

69

66

 

Impozit pe mijloace de transport

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

- lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

I. Vehicule înmatriculate

Motociclete,         tricicliuri,        cvadricicluri         şi    autoturisme         cu    capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 , inclusiv

9

Motociclete, tricicliuri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de  peste 1600 cm3

10

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv

23

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv

91

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv

183

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

367

Autobuze, autocare, microbuze

30

Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizatã de până la 12 tone inclusiv.

38

Tractoare înmatriculate

23

Vehicule fără capacitatea cilindrică evidenţiată

63 lei/an

 

 

Documente de descărcat:

Taxe şi impozite - 2021

Taxe şi impozite - Anexe

 

 

ADÓK ÉS ILLETÉKEK  2020

A helyi adók és illetékek, ami a 2019/45-ös tanácshatározattal lett elfogadva a következők:

a.) épületadó
b.) telekadó
c.) gépjárműadó
d.) bizonyítványok, véleményezések és engedélyezések kibocsájtási illetéke
e.) reklám- és hirdetőeszköz használati illeték
f.) az előadások és szórakoztató események belépési díjainak illetéke
g.) közélelmezési illeték
h.) speciális illetékek
i.) speciális szolgáltatási és hatósági ügyintézési illetékek
j.) bélyegilleték

Adóbefizetési határidők:
- első félévi adó befizetésének határideje: március 31
- második félévi adó befizetésének határideje: szeptember 30

A határidők utáni befizetés esetében havi 1%-os késedelmi kamat számolódik.

ADÓKEDVEZMÉNY 2020

  • fizikai személyek 10%- os, jogi személyek 5%-os, adókedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig kifizetik az egész évi adót.
  • I és II fokozatú rokkantnyugdíjasok 100 % adókedvezményben részesülnek
  • veteránok vagy özvegyeik 100 % adókedvezményben részesülnek
  • forradalmárok, politikai üldözöttek 100 % adókedvezményben részesülnek

Belterületen beépített és beépíthető telekadó:

Zóna

Szentegyháza

Év

2019 lei/ha

2020 lei/ha

A

7.199

7.530

B

4.892

5.117

C

2.324

2.431

D

1.353

1.415

Zóna

Bányatelep, Homoródfürdő

Év

2019 lei/ha

2020 lei/ha

A

782

818

 

Szentegyháza mint város rangsorolás szerint a III kategóriába tartozik, Bányatelep és Homoródfürdő pedig az V kategória, A zónába.

 

Belterülethez tartozó építmény nélküli telekadó:

 

Zóna

A

B

C

D

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

lei/ha

lei/ha

lei/ha

1.

Szántóföld

96

72

66

51

2.

Legelő

72

66

51

45

3.

Kaszáló

72

66

51

45

4.

Szőlőskert

159

120

96

66

5.

Gyümölcsöskert

183

159

120

96

6.

Erdő

96

72

66

51

 

Külterületre az adó a következőképpen számolódik:

 

Felhasználási kategória

 lei/ha

1.

Építési telek

93

2.

Szántóföld

156

3.

Legelő

84

4.

Kaszáló

84

5.

Szőlőskert

174

6.

Gyümölcsöskert

174

7.

Erdő

45

8.

Halászati

99

 

Gépjárműadó a következőképpen számolódik:

Típus

Lei/200 cm³

Személygépkocsi, motor, motorbicikli 1600 cm³-ig

10

Motor, motorbicikli 1600 cm³ felett

12

Személygépkocsi 1601-2000 cm³ között

23

Személygépkocsi 2001-2600 cm³ között

90

Személygépkocsi 2601-3000 cm³ között

181

Személygépkocsi 3001cm³ felett

364

Autóbusz, mikrobusz

30

Haszongépjárművek 12 tonnáig

38

Forgalomba beírt traktorok

23

Sárga rendszámmal rendelkező traktorok

63 lei/an

 

 

Letölthető dokumentum:

Helyi adók - 2020

Helyi adók - 2020 melléklet

 

 

Ore de audienţă publică:

Lőrincz Csaba primar - Vineri 12:00 - 14:00

Sándor Lajos viceprimar - Joi 11:00 - 13:00

Ülkei Jolán Erika secretar - Vineri 11:00 - 14:00

 

 

 

 

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg