Modalitatea de transmitere a documentelor

 

         Certificatul medical constatator al decesului împreună cu actul de identitate al defunctului (fotocopia) va fi transmisă de către medicul care a constatat decesul prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizata (e-mail, fax, etc.)

        

         Ofițerul de stare civilă înregistrează decesul și va transmite unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizată, adeverința de înhumare/incinerare.

 

         După primirea adeverinței de înhumare/incinerare unitățile medicale vor înmâna documentul aparținătorului defunctului.

 

Certificatul de deces  se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg