Jegyzőkönyv a pályázatok elbírálásán jóváhagyott összegekről.

Aanunț de licitație a rezultatelor concursuri.

A 133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében az óvodás, valamint az általános iskolás gyerekek tanfelszerelés – támogatásban részesülnek.

 

         A támogatás egyszeri anyagi juttatást jelent, amelynek értéke 500 lej.

         A támogatás igénylésének feltételei változnak az óvódáskorú gyermekek és az iskolás gyermekek családjai számára.

 

1. Óvodáskorúak esetén:

a) rendszeres óvodalátogatás,

b) legtöbb 284 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

 

2. Általános iskolás (előkészítős – VIII osztályos) gyerekek esetén:

a) rendszeres iskolalátogatás

b) legtöbb 1115 lejes havi nettó jövedelem családtagonként.

 

         A támogatás igényléséhez a következő igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),

- válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,

- igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,

- a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve saját felelősségre tett nyilatkozat azok számára, akiknek nincs vagy egyéb jövedelmük van,

- egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart.

 
Hiányos iratcsomókat nem áll módunkban elfogadni!

 

         A kitöltött típuskérést az igazoló aktákkal együtt a polgármesteri hivatal szociális irodájában kell leadni  2020 szeptember 1-től 2020 szeptember 10-ig, naponta 9-12 óráig.

         Amennyiben egy család a tanév során válik jogosulttá erre a támogatásra, akkor év közben is igényelheti ezt az egyszeri összeget.

TÍPUSKÉRÉS ITT!

 POAD   SEGÉLYCSOMAGOK

 

A SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN ÉS A CSALÁDI PÓTLÉKBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDTAGJAIK, SZÁMÁRA  ELKEZDJÜK KIOSZTANI AZ EURÓPAI UNIÓ INTERVENCIÓS TARTALÉKALAPJÁBÓL FINANSZÍROZOTT  (POAD) HIGIÉNIAI ÉS ÉLELMISZER SEGÉLYCSOMAGOKAT.

         2020.07.15 – 2020.07.24 KÖZÖTT LEHET FELVENNI A CSOMAGOKAT NAPONTA 9 ÉS 12 ÓRA KÖZÖTT, A GÁBOR ÁRON UTCA 20 SZÁM ALATT AZ EGYKORI VASÜZEM KANTIN ÉPÜLETÉBEN.

         A JOGOSULTAK NÉVSORÁT A POLGÁRMESTERI HIVATAL HIRDETŐTÁBLÁJÁN ÉS A KIOSZTÁS HELYSZÍNÉN MEGTEKINTHETIK.

         A LISTÁN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK, A CSOMAGOK FELVÉTELEKOR  KÖTELESEK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT BEMUTATNI

 

SZENTEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala, értesíti a Mihai Eminescu II  és József Attila utca lakóit, hogy 2020 Július 1-én, Szerdán, 8 és 16 óra között, folytatódik az útburkolatok festése. Megkérjük az autó-tulajdonosokat, hogy a jelzett időtartam alatt tegyék szabaddá ezen utcarészeket!

 

                                                                                                             Polgármesteri hivatal

Potrivit comunicării societății de distribuție al apei potabile Harviz SA vă informăm că în urma precipitațiilor abundente s-a ridicat turbiditatea apei la Homorod Băi, ca urmare calitatea apei potabile din reţea nu corespunde cerințelor prescrise de lege, din această cauza apa din robinet nu este potabilă, În timp ce vremea ploioasă persistă nu se recomandă folosirea directă al apei din rețea.

Primăria Orașului Vlăhița anunță amânarea concursului de recrutare organizat la data de 24.06.2020, pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

2 post – Muncitor calificat I - post vacant contractual fără vechime, pe perioadă nedeterminată.

            Informații suplimentare se pot obține la telefonul/fax nr. 0266/246635, adresa de mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la compartimentul de resurse umane, persoana de contact Márton Ferenc, inspector resurse umane.

           

 

Viceprimarul Orașului Vlăhița,

Sándor Lajos

cu atribuții de Primar

Véletlenszerű Kép

site_006.jpg