A Hargita Megyei Katonai Központ értesítése szerint a hadügyminisztérium 196 állás betöltésére hirdet versenyvizsgát a székelyudvarhelyi, a csíkszeredai és a gyimesfelsőloki alakulatoknál. Ezek között van hivatásos katonai állás, de más rangok és munkakörök is megpályázhatók. (Többek között sofőröket is alkalmaznak.)

 

 • Jelentkezni, vagy bővebb információt kérni az alábbi telefonszámokon és online lehet.
 • 0266-371520 és 0266-311630 (Hétfőtől péntekig 8-16 óra között)
 • Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • Facebook: Centrul Militar Județean Harghita

    ORAȘUL VLĂHIȚA  cu sediul în Vlăhița, strada Turnătorilor, nr.20, jud. Harghita, titular al proiectului “DEZVOLTAREA ZONEI DE AGREMENT LA BĂILE HOMOROD, ORAȘUL VLĂHIȚA, JUDEȚUL HARGHITA, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protectia Mediului Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), din data de 17.03.2020, pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Vlăhița, localitatea Băile Homorod, nr.23, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Orașul Vlăhița, prin Consiliul Local al Orașului Vlăhița, organizează licitații publice deschise, în vederea închirierii următoarelor obiective:

 1. spaţiu de 48,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 6, cu destinația de activități comerciale.
 2. spaţiu de 33,29 mp situat în orașul Vlăhița str. Gabor Aron nr. 16, cu destinația de activități comerciale.
 3. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.
 4. spaţiu de 12,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Turnatorilor, cu destinația de activități comerciale.
 5. spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița.
 6. spaţiu de 265,77 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 15, cu destinația de activități socio-culturale din orașul Vlăhița.
 7. spaţiu de 25,80 mp situat în orașul Vlăhița str. Mihai Eminescu, cu destinația de activități comerciale.

Ofertele se depun într-un singur exemplar până la data de 31.03.2020 ora 11,00, la sediul Consiliului Local al Orașului Vlăhița din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224.

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în ziua de  21.04.2020, ora 11,00, la aceași adresă.

Condițiile de participarea și adjudecarea sunt cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, din Orașul Vlăhița, str. Teilor nr. 5, Bl. T5, ap. SP. COM. H, județul Harghita, telefon/fax: +40-266-246634, +40-266-246635, +40-266-246636, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., cod fiscal 4245224, Compartimentul de informare și relații cu publicul, începând cu ziua de 02.03.2020, între orele 8-14. Costul documentației este de 100,00 lei şi se poate constitui prin depunerea la casieria Primăriei orașului Vlăhița.

Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2020.

Prețul minim de pornire a licitației: 1,5 euro/mp/lună.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau prin telefon.

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS MOZGÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEKNEK (I-es és II -es fokozat)  ELKEZDJÜK KIOSZTANI AZ EURÓPAI UNIÓ INTERVENCIÓS TARTALÉKALAPJÁBÓL FINANSZÍROZOTT  HIGIÉNIAI SEGÉLYCSOMAGOKAT.

         2020 FEBRUÁR 5 SZERDÁTÓL FEBRUÁR 14 PÉNTEKIG LEHET FELVENNI A CSOMAGOT NAPONTA 8 – 14 ÓRA KÖZÖTT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉBEN, ÖNTŐK UTCA  20.

         A JOGOSULTAK NÉVSORÁT A POLGÁRMESTERI HIVATAL HIRDETŐTÁBLÁJÁN ÉS A KIOSZTÁS HELYSZÍNÉN MEGTEKINTHETIK.

      A LISTÁN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK VAGY HOZZÁTARTOZÓIK KÖTELESEK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT BEMUTATNI A CSOMAGOK FELVÉTELEKOR VALAMINT BENYÚJTANI EGY MÁSOLATOT A JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUMRÓL (CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP - COPIE )

 

TISZTELETTEL

SÁNDOR LAJOS

ALPOLGÁRMESTER

Alulírott, Szentegyháza Város Főjegyzői minőségben ezúton tájékoztatom Szentegyháza város lakóit a következő közérdekű információkról:

- Hargita Megye Prefektusa a 2020 január 30-án kézbesített 83/2020 sz. Rendeletével Molnár Tibor Polgármester Urat felfüggesztette tisztségéből, mivel 2016 évben az Országos Összeférhetetlenségi Hatóság összeférhetetlenséget állapított meg a korábbi alpolgármesteri tisztsége és a Tamási Áron iskola vezetőtanácsi tagsága miatt.

- A Prefektusi Rendelete ellen Molnár Tibor kifogást nyújthat be a közigazgatósági bíróságra. A végleges bírósági ítéletig Sándor Lajos alpolgármester tölti be a polgármesteri tisztséget.

 

Szentegyháza, 2020 február 03.

ÜLKEI Jolán Erika

Szentegyháza Város Főjegyzője

FELHÍVÁS!

A 223/2010-es törvény értelmében, minden 18. életévét betöltött férfi köteles jelentkezni, nagykőrúsítástól számított 6 hónapon belül a csíkszeredai Megyei Katonai Parancsnokságon, nyilvántartás miatt.

Felhívjuk mindazon személyek figyelmét is, akik valamilyen oknál fogva ennek a kötelezettségnek nem tettek eleget határidőn belül, hogy pótolják mulasztásukat, mivel a törvény értelmében 100 lejtől 300 lejig terjedő büntetés róható ki rájuk.

Mentesülnek a jelentkezés kötelezettsége alól a következő személyek:

 • > akik teljesítettek katonai szolgálatot
 • > akik már nyilvántartásba vannak véve
 • > akik rendelkeznek fogyatékossági igazolvánnyal

Polgármesteri Hivatal

 

Hivatalos értesítés alább:

Véletlenszerű Kép

site_010.jpg