Kedves hölgyem, / Tisztelt uram,

Tekintettel arra a tényre, hogy Ön és családja, évek óta a moszt alapú hőközpont szolgáltatásainak fogyasztója, ezúton szeretnénk Önnek köszönetet mondani, hogy a város által biztosított szolgáltatást választotta, hosszú időszakon keresztül megtisztelt bizalmával minket.

Éveken át, a szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében, több problémával is küzdöttünk, de az Önök bizalma és szolgálatásaink melletti kitartása és türelme segített a bajokat orvosolni és tovább haladni.

A közel 15 éve működő hőközpont, mely működésének kezdeti időszakában egyedinek számított még az országban is, hosszú évek során, ellátta a város egyes lakóinak fűtés és melegvíz szolgáltatási igényét.

Köztudott, hogy létrehozásának jelentőségét, a város határaiban felhalmozott moszt-hegyek felszámolása indokolta a leginkább, így a központ működése egyszerre volt hasznos és szükséges.

Citește mai departe...

Tisztelt szentegyházi lakók!

 „Keressük a legszebb, legrendezettebb portákat”

Szentegyháza Város Önkormányzata „Gondozott, tiszta, virágos porta” címmel környezetszépítő mozgalmat (versenyt) indít. A verseny lényege, hogy közös erővel tegyük szebbé, tisztábbá, otthonosabbá városunkat. Azokat a portákat, tömbházak erkélyeit, amelyek szépek, gondozottak, virágosak, egy független bírálóbizottság fogja pontozni és a nyerteseket kiválasztani.

Öt körzetre osztottuk településünket, mind az öt körzetből a nyerteseket díjazni fogjuk.

I. körzet: Felszeg

II. körzet: Középszeg

III. körzet: Alszeg

IV. körzet: Központi rész

V. körzet: Délő, Rákospatak

 A bírálóbizottság 2018. július 1. és 7. közötti időszakban vizsgálódik, a következő szempontok alapján: tisztaság, rendezettség, jó ízlés, igényesség.

Az ünnepélyes eredményhirdetést, a nyertesek díjazását 2018. július 13-án a városnapi rendezvény keretén belül fogjuk kihirdetni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. április 12-én (csütörtökön) 9-15 óra között javítások miatt szünetel az áramszolgáltatás a következő utcákban: külső és belső Eminescu,  (Gábor Áron Szakközépiskolában is), Új utca, Öntők utca, Strand utca, Ifjúság utca.

 

Megértésüket köszönjük,

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az első félévi adót, illetve a kedvezményes évi adót 2018. március 29-ig  (csütörtök) lehet kifizeti a Polgármesteri Hivatalnál és 2018. március 30-ig (péntek) online.

Bővebb információ a 0266 246 634-es telefonszámon

Raport de informare și consultarea a publicului pentru documentația

Planului Urbanistic Zonal "Construire spălătorie de mașini cu elaborare de Plan Urbanistic Zonal"

beneficiar S.C. ALZOCOM S.R.L., potrivit proiectului nr. 1348/2017 elaborat de S.C. ARCHITECTURA SRL, Miercurea Ciuc

Primăria Orașului Vlăhița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița:

- 1 post  - Inspector de specialitate achiziții publice - post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată,

- 1 post  - Muncitor calificat – Fochist - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, județul Harghita, în data de 12 martie 2018, ora 10,00, proba scrisă, 13 martie 2018 ora 12,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la 1 martie 2018, ora 13,00 la sediul Primăriei Orașului Vlăhița, județul Harghita.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Vlăhița și la nr. de telefon: 0266-246634.”

        

Primarul Orașului Vlăhița,

MOLNÁR Tibor

     Szentegyháza Polgármesteri Hivatala pályázati kiírásra hívja fel az érintett tömbházlakók figyelmét, miszerint európai uniós pénzügyi támogatás igényelhető a tömbházak hőszigetelésének munkálataira 2018-ban is.

         A tömbházak felújítási költségeinek 60 százaléka uniós forrásból fedeződik, a lakóknak a költségek 25  százalékát kell állniuk, az önkormányzat pedig a fennmaradó 15 százalékot fedezi.

         Azok a lakástulajdonosi egyesületek, akik szeretnének jelentkezni a hőszigetelési programra a kérés mellett a következő dokumentumokra lesz szükségük:

  • telekönyvi kivonat
  • a tömbház építési könyve (cartea construcţiei)
  • a lakástulajdonosok 100 százalékának a jóváhagyását igazoló dokumentum
  • a lakószövetségi közgyűlés határozata

 

Ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot tudjon benyújtani minimum 60 lakrész belegyezése szükséges.

Bővebb információt a polgármesteri hivatalnál vagy a lakástulajdonosi egyesületnél lehet kérni.

Előzetes tanácskozás és javaslatok a zolnális rendezési tervvel kapcsolatosan.

"Zonális rendezési terv Autómosó építésére"

*

Consultarea asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal

"Construire spălătorie de mașini cu elaborare de plan urbanistic zonal"

 

Felhívás / Anunț

Véletlenszerű Kép

site_007.jpg